#11179
Anders Nelson
Gäst

Jag menar att tryckbilens manchett skall monteras nedanför det ställe där ni haft tätningsmanchetten.
Får man upp kapaciteten på brunnen igen så räcker sannolikt vattenmagasinet till i borrhålet.
Men ni måste naturligtvis ställa in pumpens kapacitet efter brunnens kapacitet.
Har brunnen haft en högre kapacitet tidigare så bör du kunna återställa denna genom tryckningen, men sedan är det svårt att sia om hur vatenkvaliten blir.