#10469
Anders Nelson
Gäst

Ja du har ju ingen hudrofor utan en trycktank med membran altn gummiblåsa, då måste du förfara på ett helt annat sätt.
Hur du gör framgår av tankens bruksanvisning, har du ingen sådan så försök att få itag i installarören altn leverantören för besked.
Dessa tankar skall normalt förkomprimeras med ca ett kg luft.
Prova så här att stäng pumpen tappa ut vattnet i en näraliggande kran, stäng kranen ich pumpa in luft till ca 1 kg tryck genom nippeln på toppen, starta pumpen och då bör det fungera.