#9625
Anders Nelson
Gäst

Jag tror att det är kvaliten i den nya brunnen som ger detta utslag.
Tag gärna en fysikalisk-kemisk vattenanalys och faxa resultatet på faxnr. 0413-21755 så skall jag hjälpa dig att tolka den och ge dig förslag till åtgärder.
Din färghalt kommer sannolikt från en förhöjd järnhalt och lukten från en gas med namn svavelväte.
Båda sorterna kan man som regel ta bor genom ett enkelt filter.