#10183
Anders Nelson
Gäst

Anlita en lokal markentreprenör som utfört sådana arbeten tidigare.
Brunnen bör först slamsugas i botten ock sedan chockkloreras så att alla bakterier i brunnen dör.
Därefter så pumpar man brunnen under en längre tid, förslagsvis 2 veckor kontinuerligt. Tag sedan ett nytt vattenprov, finns det då bakterier i vattnet så kommer dessa sannolikt utifrån dvs från avloppsledningar eller liknande.
Färgen kan komma ifrån järn-och eller mangan samt nedbrytning av organiskt material typ torv eller trärester.