#10991
Anders Nelson
Gäst

Köp en billig pumpanläggning med hydropress på något varuhus.
Koppla in pumpen på inkommande ledning, ställ tryckströmbrytaren på 1,5-2 kg i tillslag och 3-3,5 kg i frånslag så kommer pumpen att fungera som en tryckstegringsstation.