#10312
Anders Nelson
Gäst

Du kan tillgodogöra dig enrgin från berget bättre i ett smalare hål, men i det här fallet så är det marginellt.
Om man cementerar igen ett hål så tappar man en del av hålets effekt och måste därför komplettera håldjupet med ett 15-25% djupare borrhål.
Ligger grundvattenytan 45m ner så är det en fördel att gjuta igen borrhålet ända upp till markytan då du får hela hålet aktivt.
Nackdelarna med detta är som du säger att man kan inte kan få upp slangarna igen.
Jag har ingen uppfattning ang din fråga om köldmediet, fråga din tillverkare.