#10034
Fredrik Hansson
Gäst

Skillnader i diametern på borrhålet kan bortses från vid jämförelse mellan olika offerter. Det aktiva borrdjupet är det som anger vilken värmeupptagande sträcka du får.