#10137
Fredrik Hansson
Gäst

Eftersom det är din energiförbrukning som styr antalet borrmeter så är ert förväntade behov som är avgörande. Generellt kan sägas att om kapaciteten på en 7 kW värmepump skall kunna utnyttjas fullt ut så räcker inte 130m som du fått offererat. Baserat på din nuvarande energiförbrukning så verkar borrdjupen rimliga men frågan är om du har tänkt att värma utrymmen som inte värms idag.