#10030
Fredrik Hansson
Gäst

Du borde klara dig med en värmepump på 5 kW med 110 m aktivt borrdjup. För att göra en korrekt bedömning behövs dock mer ingående uppgifter om ditt hus och närliggande uppvärmningssystem.