#10008
Fredrik Hansson
Gäst

Kostnaden för extra borrning är marginell om den görs i samband med installationen. Behöver den göras i efterhand ökar kostnaden markant. Ett djupare borrhål kan ge dig mer energi och kommer sannolikt fungera bättre. Ställ dessutom kravet att en Geotec-borrare skall utföra borrningen så säkerställer du kvaliteten på utförandet.