#10000
Anders Nelson
Gäst

Med ledning av vad du redovisat och din framtida utbyggnad så hade jag valt en 12 kw värmepump som då täcker ca 98% av ditt värmebehov.
Denna pump behöver ca 190 meter aktivt borrdjup, dvs under grundvattenytan.