#10766
Anders Nelson
Gäst

Är denna pump rätt dimensionerad för ditt hus så bör du borra så att du får ca 175 meter aktivt hål.
Har du golvvärme i hela huset så lägg till 25 meter på djupet.
Borrdjupet dimensioneras utifrån värmepumpens storlek och dess totala gångtid.