#10135
Fredrik Hansson
Gäst

Till ert hus skulle en värmepump på 5 kW och ett aktivt borrdjup på 120 m troligtvis vara tillräcklig. Kontakta närmsta geotecborrare för närmare dimensionering och vidare kontakt med installatör.
Får du en offert på ett visst aktivt djup så är det upp till borraren att genomföra detta. Skulle detta misslyckas så blir du inte ekonomiskt drabbad utan borraren får ta den kostnaden(om ingen friskrivning förekommer).