#9712
Anders Nelson
Gäst

Räkna med 150-200 liter per person och dygn om ditt sommarhus är fullt moderniserat.
En Geotecborrare garanterar normalt vattenmängden för ett hushåll dvs ca 2000/lit per dygn.
Bor du i ett område där det finns saltvattenrisk så gäller inte ovanstående garantier.