#10935
Anders Nelson
Gäst

Räknat på dina lämnade uppgifter så passar en 7 kw pump bra och med ett aktivt borrdjup på ca 150 m så får du en bra dimensionerad anläggning.