#10319
Anders Nelson
Gäst

Var i landet bor du , och vad har du för typ av berggrund under dig?
Dessa uppgifter behöver jag för att se om borrdjupet är ok till pumpen. Ang storlek på pumpen så kontakta din energisparrådgivare i kommunen för att få hjälp med en riktig dimensionering.