#10103
Fredrik Hansson
Gäst

Rimligheten för eviss effekt på värmepump är av underordnad betydelse eftersom husets energibehov påverkar det aktiva borrdjupet. Uppge vilken typ av hus du har och årlig energiförbrukning så skall jag beräkna din anläggning.