#9798
Anders Nelson
Gäst

Beräknat på dina lämnade uppgifter så installera en vp på ca 12 kw med ett aktivt borrdjup på min 240 m. Då du sannolikt får långa driftstider då du skall värma upp din pool samtidigt, kräver detta extra borrhålsdjup.
Jag har räknat med en värmeledningsförmåga på graniten på 3,4. Vill du ha mer ”kött” på benen angående detta så snacka med SGU i Uppsala.