#10017
Anders Nelson
Gäst

Mitt förslag är en 9 kw vp och ca 190 m aktivt borrdjup under förutsättning att du har urberg under dina fötter. Denna vp täcker ditt värmebehov till ca 95%. Väljer du en 12 kw vp så täcker denna 99% av ditt värmebehov, borra då 220 m aktivt.
Anlita sedan en Geotecborrare till din energibrunn så får vi ytterligare en nöjd kund.