#9960
Anders Nelson
Gäst

Beräknat på att du skall värma upp hela källaren så behöver du en vp på 7-9 kw med ett aktivt borrdjup på 160-180 meter.