#9768
Fredrik Hansson
Gäst

Normalt förbrukar man 150-250 lit/person och dygn. Beroende på hur ni kommer att använda fritidshuset så kan denna mängd möjligen vara lägre. Provpumpa brunnen för att få en uppfattning av kapaciteten.
Angående vattenanalys så vänd dig till din kommun och hör om de kan hjälpa dig. Där kan du få provflaskor som du skall använda. Se till att ha spolat ur vattnet en stund så att du inte tar provet på vatten som stått stilla i ledningar o.d. Priset ligger från ca 500:-.