#10954
Anders Nelson
Gäst

Priserna styrs oftast av geologin på platsen och risken för stora vattenmängder under borrningens gång.
Är de geologiska förhållandena bra på platsen så har man samma meterspris ner till 200 – 250 meter.
Efter detta djup så kan det dels vara svårt att få upp vattnet med de tryck som normala kompressorer har, samt att man måste ha kraftigare kollektorer för att de skall tåla trycket då man använder etanol som köldbärare, därför stiger meterspriset efter detta djup.
Att borra djupare än säg 200 meter kräver duktiga fackmän och bra utrustning som alla borrare inte har.
Försäkra dig mot att den borrare du anlitar verkligen har utrustning och kunskap av så djupa hål innan du startar ett sådant objekt.
Normalt så klarar Geotec-anslutna företag detta.