#10737
Anders Nelson
Gäst

Jag tror att du behöver spola ditt borrhål, det där med att förlänga foderröret tror jag är onödigt.
Har borrhålet fungerat bra tidigare och vattnet från den grävda brunnen inte läcker in i borrhålet så är det sannolikt en spricka som ger ifrån sig det grumliga vattnet.
Det är väl inte brunfärgat? för då är det sannolikt järnutfällningar och då behöver du ett järnfilter.