#11224
anders nelson
Gäst

Skall du inte använda ditt borrhål längre så vill jag rekommendera att du fyller igen det med ett rent stenmjöl.
Avsluta ca 1 met under markytan, lägg därefter ca 50 cm cementblandning och återfyll resten med jord.
För ett sådant arbete krävs inga tillstånd.
Låter du däremot ditt borrhål stå öppet så kan denna förorena tex din grannes brunn och då kan du ev. bli ansvarig för detta.