#10851
Anders Nelson
Gäst

Har du tillgång till 3-fas så välj detta.
Sedan är det så att livslängden som regel är längre på 4″ pumpar då alla detaljer i pumpen är grövre.
Man väljer 3″ då man har begränsat utrymme i borrhålet.