#10381
Anders Nelson
Gäst

Svårt att rådgiva så här på nätet utan att ha besiktigat anläggningen.
Om vi förutsätter att du har ett tätt lock på ditt borrhål så att inga djur eller inget ytvatten kan tränga in i borrhålet uppifrån och att du inte fått med bakterier vid analysprovtagningen så måste bakterierna komma utifrån.
Har du bara några fåtal meter till berg och ev en otät foderrörsskarv så kan felet vara här.
Det verkar som att din granne har en ofullständig avloppsanläggning kolla med ditt miljökontor.
Hur står det till med din egen avloppsanläggning och var ligger den i förhållande till borrhålet.
Har du klorerat borrhålet och era interna ledningar? blev vattnet bättre efter detta? varierar bakteriehalterna med årstiderna?.
Som du ser så finns det mycket att utreda – fundera kring innan man hittar själva källan.