#10892
Anders Nelson
Gäst

Ja är du nöjd med vattnet för övrigt så kan man ta död på bakterierna normalt på 2 sätt nämligen att tillsätta klor eller att köra vattnet över ett UV-ljus.
Är det ett normalt villahushåll så hade jag först filtrerat vattnet genom ett aktivtkolfilter och därefter UV behandlat det.
Kolfiltret skall vara stort med ca 25 kg kol och spolbart. Detta filter tar normalt bort smak, lukt och färg.