#9678
Anders Nelson
Gäst

För att kunna svara dig behöver jag veta följande:

Djupet på borrhålet.
Kapaciteten på borrhålet.
Modell på nuvarande pump och ejektor.
På vilket djup sitter ejektorn idag.
Kan du installera en undervattenspump?
Din nuvarande pump ger sannolikt inte mer än ca 10 liter i minuten och detta kan bero på bl.a borrhålets kapacitet.