#10127
Fredrik Hansson
Gäst

Baserat på dina uppgifter skulle jag rekommendera ett aktivt borrdjup på 160 m. Installation av golvvärme kräver i regel djupare aktivt borrhål(beroende på övriga värmesystemet).
Valet av storlek på värmepumpen är beroende av din effektförbrukning. Skall du öka temperaturen i tex källaren i framtiden måste du dimensionera såväl värmepump som det aktiva borrdjupet efter detta. Alternativet att värma poolen med värmepump är inte alltid det mest kostnadseffektiva utan jämför gärna hur en enkel solpanel fungerar i ditt fall för att jämföra de båda alternativen.