#10115
Fredrik Hansson
Gäst

Värmepumpens storlek är av underordnad betydelse eftersom det aktiva djupet dimensioneras efter husets behov. Troligtvis räcker ditt borrhål till en 4 kW värmepump men en beräkning av din enrgiförbrukning bör ligga till grund för närmare bestämning.