#10058
Anders Nelson
Gäst

Din oljeförbrukning är låg jämfört med andra liknande hus i trakten!!!
Om du angivit rätt uppgifter till mig så är en 10 kw pump för stor för ditt hus!
Du kommer att klara dig med en pumpstorlek på 7-9 kw som då täcker 97-99% av ditt energibehov. Räknat med dessa förutsättningar så behöver du borra ca 150 m aktivt om du har urberg under dina fötter.
I Örebro och trakten däromkring förekommer även skifferberg och bor du på sådant behöver du borra ca 190 m aktivt.