#10723
Patrik
Gäst

Jag håller fullt med föregående inlägg! Installatören har ett ansvar på 10 år, men det är klart ju längre tid det gått ju svårare är det att lägga ansvaret på installatören. Om t.ex. kompressorn går sönder efter 7 år är detta ett slitage.
Däremot ett borrhål tycker jag helt klart skall fungera i mer än 10 år och detta skall reklameras så fort en förändring märks. Ett borrhål skall under inga omständighetr vara kallare än 6-7 minusgrader och medeltemperaturen över året skall inte vara kallare än ungefär 1 minusgrad.
Stäm installatören till Tingshuset eller eventuellt till SVEP´s reklamationsnämnd.