#10133
Fredrik Hansson
Gäst

Energiborrhål= borrhål utförd och dimensionerad för att ta ut enegi ur berget.
Aktivt borrdjup = Sträckan från grundvattenytan och ner till botten.
Totalt borrdjup = Sträckan från markytan till botten.