#10002
Fredrik Hansson
Gäst

Energibrunn anger att brunnen skall användas som värmekälla. En energibrunn på 130m hade jag tolkat som ett totaldjup, varvid det kan vara lämpligt att närmare höra sig för vad som gäller med offertgivaren.