#9835
Fredrik Hansson
Gäst

Räknat på en energianvändning på 3,5 kbm olja så bör du ha 140m aktivt borrdjup. Har du dessutom stora delar av huset med golvvärme så bör det aktiva borrdjupet ökas ytterligare.