#10647
Anders Nelson
Gäst

Din energiförbrukning är ca 40% lägre än normalen för Umeå, stämmer den ? så är en 6-7 kw värmepump lagom till ditt hus.
Till en sådan vp bör du borra ca 220 m aktivt djup.