#10239
Patrik
Gäst

Mitt råd skulle bli att först tilläggsisolera huset och täta dörrspringor o.s.v.
3 m3 olja och 16 000 kWh el på ett hus som är 176 m2 stort är ganska mycket!
Energieffektivisera först huset, sedan kanske det räcker med en 6 kW värmepump och 130 m borrhål och då har du energieffektiviserat gratis!!