#10309
Björn Ahrentorp
Gäst

Energibehovet har ökat snbbt . (Thermia dipl 8) inst i jan 06.
Från ett medelvärde under dec 05 på 55 kvh med en medeltemp ute påc -2 grader (drifttid 15 tim per dygn) till 75 kvh(drifttid 21 tim ) efter service den 2/1 06, medeltemp-3 grader för jan  hitintills.
Brine ut  -4  in -2 oförändrat. Har borrhålet fruset.? Elpatron ingen drifttid reg.
Dessutom har det blivit isbeläggning på en del rör inne i maskinen. vilket det tydligen inte skall göra.

Förslag till åtgärd!