#9900
Anders Nelson
Gäst

En 7kw vp räcker för din del.
Elpatronen går in då vp inte räcker till så koppla du bort din panna helt.
Borra min 140 m aktivt till denna värmepump.
Rent juridiskt är det en knepig fråga enligt miljöbalken. Vad händer om din granne säljer sitt hus? Kan du luta ditt hål in under ditt hus så är det ok.
Rena installationstekniska frågor får du diskutera med din installatör.
Kontakta din närmaste Geotecborrare och diskutera borrplats med honom och be honom också om ett tips om en duktig installatör.