#10595
Anders Nelson
Gäst

Just nu så har vi ganska låga grundvattennivåer.
Har du bara en halv meter vatten i din brunn så är det sannolikt inte mycket att lita till om du skall använda den till bevattning.
Den vattenyta du har i din brunn anger sannolikt grundvattenytan i området där du bor.
Jag tror inte att det hjälper att röra om i botten i brunnen, utan ta dit en slammsugningsbil och låt honom tömma brunnen och suga bort allt löst material i botten.
Prova sen att pumpa ut vatten och kolla om det räcker för din bevattning.