#11062
Anders Nelson
Gäst

Startar pumpen inte så ta dit en elektriker och be honom att mäta upp anläggningen på den elektriska sidan.
Sedan så bör du förkomprimera din trycktank så att du har min 1,5 kg vid en tom tank .
Har du sedan fel på pumpen så kontakta det Geotecföretag som installerat pumpanläggningen för ev byte av pump.
Normalt räknar vi med att en pump skall hålla i minimum 25 år, detta är naturligtvis beroende på vattnets kvalitet.