#11122
Henryk
Gäst

Ju lägre micron-tal desto tätare filter. Det innebär att ett 20-micron filter klarar att stoppa partiklar som är större än 20 micron. Ett 40-micron filter släpper igenom partiklar som är mindre än 40 micron.
Ju finare filter desto större risk för igensättning. Ett optimalt filter stoppar effektivt de partiklar man inte vill ha i vattnet samtidigt som igensättningsrisken minimeras så långt det är möjligt.
1 micron = 1 tusendels millimeter (0,001 mm).