#10504
Anders Nelson
Gäst

Tala med din istallatör om vilket som blir bäst för din anläggning med hänsyn till cirkulatinspumpens storlek, nivåskillnader mellan borrhål samt avstånd mellan borrhål och värmepump.
Normalt så har det ingen betydelse hur du kopplar dem, men vill du vara riktigt säker på att du utnyttjar alla tre hålen lika så kan du montera in en kulventil på vardera slinga och med dem sedan styra flödena.