#11072
Anders Nelson
Gäst

Det finns två sätt att lösa detta på:
Har du mäktiga sandlager under bädden så kan du anlägga en filterbrunn i sand/gruslagren, en sådan brunn kan under gynsamma förhållanden ge 600-1000 liter i minuten.
Det andra alternativet är om du har berg under bädden så borrar du en vanlig bergborrad brunn. Hur mycket vatten du får av en sådan är beroende på bergets art, porositet och sprickor.
Båda brunnstyperna kan utföras i dimensionen 4-8 tum.
För att utföra dessa arbeten så behövs en hydraukisk sänkborrhammar rigg med kompressor.