#11221
Thord Johansson
Gäst

6 m foderrör, hur kan det lltid vara minimum, beror det inte på hur långt det är till berggrund? Har en fastighet i Bromma som står ganska ”grunt” och vi är precis på väg att välja ent. – har 7 offerter. Den som gett offert där 3m/hål ingår menar på att ingen skulle lägga mer foderrör än vad som krävs, bor man då nära berggrund kommer 6 m förmodligen inte krävas…  eller?

tack, glad att jag hittat detta forum!

/thord