#11257
Henryk Rozenberg
Gäst

Visst fungerar stenmjöl bra. När du har hällt i tillräckligt med mjölet, skall du låta det sätta sig. Därefter skapar du en ca 2 meter hög plugg av betong. Här är det viktigt att låta betongen rinna ner via ett rör så att blandningen lägger sig direkt ovanpå stenmjölet. Röret skall lyftas upp försiktigt så snart tillräckligt med betong har förts ner till rätt djup. (Det går alltså inte att hälla betongen på vattenytan i brunnen.) Tillgång till lämplig pumputrustning är en klar fördel när en sådan åtgärd skall utföras.