#11083
Anders Nelson
Gäst

Det kommer nya regler som säger att alla nybyggda hus skall halvera sin energiförbrukning för vatten och värme i förhållande till nuvarande norm, 110kw/m2/år dvs 55kw/m2/år.
Har man då enbart en frånluftsvärmepump och grunduppvärmning med tex en elpanna så kommer man att hamna över 55kw/m2.
Som det ser ut för tillfället så är det berg/jordvärme, pellets och fjärrvärme som klarar dessa gränser.