#10340
Betil
Gäst

Du kan prova att fördjupa den med hink!!! och spade….
Deslammar alltid igen och den kan gå fördjupa litem men inte för mycket då kan det bli rasrisk.
Sen du fördjupat kanske du kan sänka bottenventilen en del…
Jag har provat det här några gånger, inget kul jobb precis, men
kostar ju inget…. lite svett som max…