#9892
Anders Nelson
Gäst

Ditt borrdjup är ganska normalt i det fall din värmepump är insatt i ett normalt villasystem.
Är den däremot installerad i tex en hyresfastighet med ett större energibehov än vad pumpen kan ge då får du driftstider på 7-8000 timmar och då är borrdjupet för litet.
Det kan även vara som du själv antyder, luft i systemet altn ett felaktigt flöde.
Din installatör bör i första hand kolla anläggningen på dina 2 första pungter, fungerar detta klanderfritt så är ingående temp för låg enligt min uppfattning och risk finns att kollektorerna kommer att frysa ihop och strypa flödet till värmepumpen.
Kolla med installatören om han är villig att lämna garanti på detta.