#10968
Anders Nelson
Gäst

Det är väggruset som stoppar upp sanden pga att den innehåller alla fraktioner.Singeln används endast som en sk tyngd som hjälper till att hålla väggruset på plats.
Man kan beräkna genomsläppligheten på ett material om man torrsiktar och kornbesämmer materialet.
Sedan så kommer avsänkningen in, dvs vid ökad avsänkning så ökar vattenhastigheten genom sanden och vid en för hög hastighet i förhållande till kornstorleken så börjar sanden att röra på sig.
Sedan är det som du säger att ytan som vattnet kommer in genom dvs brunnens bottendiameter har naturligtvis en avgörande betydelse.